De temperatuur onder een gemiddelde vloer is zo’n 12 graden Celsius. Wanneer u geen gebruik maakt van vloerisolatie, zal de warmte die u stookt in uw huis automatisch via de vloer naar de kruipruimte onder de vloer leiden. Hierdoor zal u extra warmte moeten stoken om de kamer op de gewenste temperatuur te krijgen. Dit kan leiden tot aanzienlijke kosten. Daarnaast kan in deze ruimte vocht gaan zitten, dat de funderingen van uw huis kan aantasten.

Om een goede vloerisolatie te installeren in uw huis, zal dit wel een eenmalige investering vergen. Een bedrijf dat een vloerisolatie zal installeren berekent de kosten van de isolatie per vierkante meter. De kosten worden dus voor een groot gedeelte bepaald door de grootte van uw vloeroppervlak. Tevens is het van belang om het type woning in ogenschouw te nemen, omdat in oudere woningen het moeilijker is om isolatie aan te brengen dan in nieuwbouwwoningen. Daarnaast is een belangrijke factor het materiaal van uw vloer. Wanneer uw vloer van hout is, zal dit meer isolerend materiaal vergen dan wanneer uw vloer van bijvoorbeeld beton gemaakt is.

Andere factoren die de prijs van de vloerisolatie bepalen zijn de kosten van het aantal uren dat het bedrijf nodig heeft om de isolatie aan te brengen. Dit is voor rijtjeshuizen gemakkelijk te doen dan voor een flatwoning, omdat er in het laatste geval ook rekening gehouden moet worden met de onderburen. Een laatste factor die de prijs van de vloerisolatie bepaald is het materiaal van de vloerisolatie. U kunt hierbij denken aan de volgende materialen: glaswol, steenwol, purschuim, vlas, en piepschuim. Maar er zijn zelfs nog meer materialen beschikbaar!

Subsidies

Soms zijn er ook subsidies waar je gebruik van kunt maken. Denk bijv. aan die van de Rijksoverheid van 2016-2018. Een vloerisolatie subsidie zorgt ervoor dat je besparen kunt op je vloerisolatie. De SEEH-regeling was er succesvol en zorgt voor een storm aan aanvragen en was het al vroegtijdig op. Bekijk meer op isolatie-subsidies.nl

Ter conclusie, de kosten van het aanbrengen van een vloerisolatie zijn de volgende:

  • het type woning
  • grootte van het vloeroppervlak
  • materiaal van de vloer
  • arbeidskosten van de installateur
  • isolatiemateriaal