Beschermen tegen temperatuursveranderingen
Hoewel deze drie woorden thermische isolatie op zich goed samenvatten, gaat er toch een enorme diversiteit achter schuil. Het hoe, wat en waarom verschillen per industrie en per object. De ene opdrachtgever moet zijn product in een tank of leiding juist beschermen tegen warmtestijging – dus moet koelen of vriezen. De andere wil zijn product juist beschermen tegen afkoeling – dus op warmte houden. En elders moeten juist weer de omgeving – en de mensen daarin – worden beschermd tegen de hitte van installaties en machines. De verschillende categorieën opdrachtgevers hebben allemaal gemeen, dat temperatuurbeheersing essentieel is voor het operationele proces.

Scheeps isolatie
Thermische isolatie is vrijwel altijd en overal het isoleren van de temperatuur bij de bron. Elke tak van industrie stelt daarbij zijn eigen karakteristieke eisen aan de isolatie en het isolatiebedrijf.

Ongeacht in welke prioriteitenvolgorde, zal elke tak van industrie hoge eisen stellen aan aspecten als: veiligheid, kwaliteit, hygiëne, betrouwbaarheid, duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid en niet in de laatste plaats rond-de-klok service voor bliksemsnelle reparatie of vervanging bij schades

Geluidshinderbedsrtijding
Akoestische isolatie beschermt mensen tegen lawaai
Hoewel er vaak een relatie is met de Arbowet en de Hinderwet, is het toch niet alleen een zaak van regelgeving. Akoestische isolatie heeft immers onmiskenbare effecten op ergonomie en op de productiviteit. “Industriële geluidsbeheersing” levert daarmee keiharde economische voordelen op.

Scheeps geluidisolatie
Overal waar industriële processen geluidshinder veroorzaken, wordt dit door de specialist aangepakt. Ter bescherming tegen geluidshinder vervaardigen ze verschillende constructies, zoals omkastingen, geluiddempers, wanden en baffles. De constructies worden toegepast bij de industriële processen – de bron – of in de werkomgeving. Niet zelden is er een combinatie van die twee isolatietechnieken. Zulke geluidsbeheersing in het kwadraat is een van de voorbeelden hoe ze met akoestische isolatie bijdragen aan een leefbare situatie buiten en een werkbare binnen.

Ook met akoestische isolatie zijn ze thuis in alle takken van industrie en de specifieke eisen in de verschillende sectoren hebben geen geheim.

Isolatie matrassen
Brandwerende isolatie is een apart specialisme. Het omvat het aanbrengen van brandwerende isolatie en constructies, en verkoop van hittebestendige en brandwerende materialen. Een specialist brengen brandwerende isolatie aan, op onder andere kabel- en leidingdoorvoeringen, tanks, betonnen of stalen steunconstructies, plafonds en wanden.

De brandvertragingstijd kan oplopen tot 180 minuten.

Bij de levering gaat het om uiteenlopende kant-en-klare hittebestendige en brandwerende materialen.

Maar ook om verwerkbare producten, als band, koord, plaat en doek, die in verschillende samenstellingen op maat gemaakt kunnen worden.